Działania jst na rzecz osób 50+

  • Szanowni Państwo,

    Badanie dotyczy działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), zarówno indywidualnie jak i w partnerstwach, na rzecz poprawy jakości i dostępności usług dla seniorów (osoby 50+), wspierania ich aktywności oraz podnoszenia kompetencji. Badanie realizowane jest w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego wśród JST z województwa opolskiego ze względu na funkcjonowanie na tym terenie Specjalnej Strefy Demograficznej.
    Ankieta składa się maksymalnie z 29 pytań zamkniętych i 1 otwartego (fakultatywnego), umożliwiającego podanie przykładu z własnej praktyki. Ankieta jest anonimowa.
Ładowanie
Ładowanie...